Vennesla Film & Naturfotoklubb

Klubbmøte, Jan Erik Tangen, 10.11.16.

 

Jan Erik Tangen viser bilder og film på klubbmøte torsdag 10. november.

 

Han har vært aktiv med kameraet gjennom mange tiår og vil dele med seg noen av sine fotominner. Han har vært spesielt opptatt av naturen som arena for sanser og opplevelser, ikke minst lokal natur fra Porsgrunndistriktet.

 

Foto: Jan Erik Tangen.

 

  

Fotos: Jan Erik Tangen.

 

I programmet inngår bilder fra noen av hans møter med dyr og fugler, men også av naturmiljøer, planter, insekter og annet som har utfordret til bruk av kamera. Bildene tar han i hovedsak for egen opplevelse og glede, men mange har også vært brukt ved kåserier i foreninger, i egne bokproduksjoner og til annen bruk. I tillegg til vanlig stillfoto, har han også jobbet med videokamera og laget flere TVprogrammer for NRK Natur. Gjennom årene har han også laget mange naturprogrammer for radio. Programmet her i Vennesla vil bestå av to deler med pause imellom. Den ene består av et bildeprogram, den andre er en halvtimes videofilm.