Bilder til Vennesla Tidene.

 

 

 

Vi har i mange år levert bilder til Vennesla Tidene, noe som har gitt oss positiv oppmerksomhet som klubb og enkeltmedlem, samt at vi har skapt stor glede for leserene. Dette vil vi forsette med, men er avhengig av at medlemmene bidrar.

 

Her er et par forutsetninger du må/bør ta hensyn til når du lager bilder til dette formålet:

 

  • VT er utelukkende interessert i liggende bilder.
  • Formatet skal være 2x3 og 23cm på lengste side.
  • Oppløsningen settes til 180.
  • Bruk med fordel lysrommet: s-RGB
  • Husk bildetittel.
  • Benytt skjemaet under for innsending av bilder.

 

Som vi vet er ikke trykk på avispapir nødvendigvis noen gledelig form for gjengivelse av fargene i bildet.

Erfaringen tilsier at blå bilder kommer godt ut av det, mens høstfarger sliter litt...

 

(For ordens skyld, ved å benytte skjemaet under sender du bilde(r) til fotoklubben som i sin tur sender videre til VT ved behov)

Bilder til VT

Copyright © All rigths reserved  | dhfoto.no